Nieuwe Energie

Enkele ‘noabers’ hebben het initiatief genomen om de mogelijkheden te onderzoeken voor het plaatsen van een dorpsmolen in Noorddijk. Een kleine windmolen is een goede aanvulling op de zonnepanelen die al op de daken van een aantal woningen en bedrijven liggen. Zo’n kleine molen, ashoogte 15 meter, levert stroom voor 7-8 huishoudens (+ 30.000 kWh), past goed in het landschap (niet hoger dan een flinke boom) en levert dag en nacht, het hele jaar door duurzame energie.

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van 6 januari jl. is al kort even op dit initiatief ingegaan. Uit de reacties daar en daar buitenom bleek dat er meer belangstelling is voor de mogelijkheden om zelf/samen duurzame energie op te wekken.

Daarom hebben de initiatiefnemers besloten op (zie mijn email) een informatieavond over dit onderwerp te beleggen. We hebben Michiel Mulder bereid gevonden ons dan over de mogelijkheden en perspectieven te komen voorlichten. Michiel Mulder is projectleider energie en klimaat bij de Natuur- en Milieufederatie Groningen (NMFG), een belangrijke speler bij de energietransitie (overgang naar duurzame energie) in de provincie. De provincie Groningen is koploper in Nederland bij deze energietransitie. Ook de Gemeente Groningen heeft zich, in het kader van de uitvoering van het akkoord van Parijs, tot doel gesteld in 2035 energieneutraal te zijn.

Inmiddels wemelt het in de provincie van kleinschalige initiatieven van dorpsgemeenschappen en inwonersgroepen om op lokale schaal een bijdrage te leveren aan deze doelstellingen. Goed voor het milieu, maar ook goed voor de eigen portemonnee! Energie die je zelf opwekt en zelf gebruikt levert het meeste op, omdat je volgens de zogenaamde salderingsmethode het volledige bedrag van de eigen opwekking van je energierekening mag aftrekken (= + 20 ct per kWh). Maar de toekomst van deze salderingsmethode is onzeker. Veel zekerder is het belastingvoordeel dat je geniet als je gezamenlijk (bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatie) duurzame energie opwekt en als lid van deze organisatie ook weer afneemt. Dan is je (belasting)voordeel zo’n 12 ct per kWh. Deze regeling wordt telkens voor 15 jaar per energieproject toegekend en is gegarandeerd voor de duur van het project.

Op de geplande avond willen we ook peilen of een (energie)coöperatie draagvlak heeft.

In de coöperatie kunnen alle leden meedenken over de eerstvolgende stap en of die rendabel genoeg is. De provincie wil dit soort initiatieven steunen en kan daarvoor subsidie verlenen.

In zo’n constructie biedt een windmolen die voldoende energie levert voor het jaarverbruik van 7 à 8 huishoudens perspectief. Maar je kunt ook denken aan gezamenlijke zonnepanelenparken op daken van schuren of een stuk land. Ook samenwerking met of deelname in andere energieprojecten behoort tot de mogelijkheden, waarbij de windmolen of zonnepanelen niet per sé in het eigen dorp geplaatst hoeven te worden.

Om de mogelijkheden te bespreken en de belangstelling te peilen nodigen we jullie graag uit voor de informatieavond op (zie mijn email) a.s. om 19.30 uur in de kantine van Loonbedrijf Mulder. Na het praatje van Michiel Mulder is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en voor discussie onder het genot van een drankje en een hapje.

De initiatiefnemers

Klaas Mulder, Werry Jonker, Theo Maas

Ben je nieuwsgierig (en dat ben je) wat er allemaal mogelijk is kom dan naar de informatieavond en meld je dan even aan, zodat we de avond goed kunnen voorbereiden: Klik op Werry Jonker of Theo Maas en vul je naam in en het aantal personen en als je een vraag hebt kun je die ook stellen in hetzelfde formulier. Dat laatste helpt ons enorm bij de voorbereiding van de avond!

 

Hieronder nog een rekenvoorbeeld als de molen van EAZ op een ideale plaats staat:

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?
De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren van lokale
windenergie. Hoe dat werkt lees je in deze brochure.
Wat levert het op?
Stel je verbruikt zo’n 3.000 kWh per jaar en besluit daarom om 10 winddelen te kopen die per stuk 250 kWh per jaar opleveren.
Aanschaf van de windenergiedelen:
Inleg per windenergiedeel:                €99 euro
Totale inleg (10 windenergiedelen): €990 euro

Besparing per jaar voor 10 windenergiedelen
Over eigen opgewekte energie ben je geen energiebelasting verschuldigd, de energiebelasting bedraagt 12,25 eurocent per kWh. Daarnaast moet je contributie betalen aan
de dorpscoöperatie, deze bedraagt 20,50 euro per windenergiedeel per jaar.
Opgewekte stroom: 10x250kWh = 2500 kWh per jaar
Totale korting :        2500 *0,1225 = 305 euro per jaar
Contributie:                  10 x 20,50 = 205 euro per jaar
Besparing:                       305-205 = 100 euro per jaar
Op die manier heb je jouw inleg binnen 10 jaar terug.

Let op! Dit rekenvoorbeeld is gebaseerd op de leverings- en belastingtarieven van het kalenderjaar 2017. Bij daling of stijging kan je voordeel hoger of lager uitvallen. De hoogte van de contributie verschilt per project door goede en slechte windlocaties en hoge of lage rentetarieven waarvoor de coöperatie geld kan lenen voor de dorpsmolen.

Waarom wind?
Op het Groningse landschap waait het niet alleen vaak en hard, maar ook juist op de momenten dat de zon minder of niet schijnt. Zonde dus om daar geen gebruik van te maken. De windmolen van E.A.Z. Wind biedt de mogelijkheid om op kleine schaal zelf stroom op te wekken. De windmolen is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld en wordt in Hoogezand geproduceerd. Daardoor is er controle over de kwaliteit, prestaties en levering van dit Groninger product.

Klik op EAZ windmolen en je komt op de site en daar kun je alles lezen over deze windmolen