Klankbordgroep “Energiek Noorddiek”

 

Na de informatieavond over duurzame energie op 19 februari jl. die door zo’n 30 belangstellenden bezocht werd, is een klankbordgroep gevormd om verdere stappen te bespreken die Noorddijk zou kunnen zetten om tot de oprichting van een energiecoöperatie te komen. De eerste bijeenkomst van deze groep was op 5 maart jl. in de kantine van Loonbedrijf Mulder. Er waren 9 mensen uitgenodigd en aanwezig.

Werry Jonker vatte in een korte presentatie de kern van het verhaal van 19 februari samen. Lokaal samen duurzame energie opwekken is goed voor het milieu, maar ook voor je eigen portemonnee. De presentatie staat op de website.

Tijdens de presentatie vlogen de ideeën en vragen al over de tafel. Het gesprek dat volgde was zo levendig dat de hapjes en drankjes die klaar stonden, vergeten werden. Een aantal elementen uit het gesprek zijn:

  • Niet alleen focussen op opwekken, energie besparen kan meer opleveren en is vaak goedkoper om uit te voeren.
  • Inventariseer waar behoefte aan is bij de bewoners en bedrijven. Een goede energiescan kan veel nuttige informatie opleveren. Onderzoek of er subsidie beschikbaar is voor zo’n scan en voor de uitvoering van de maatregelen die geadviseerd worden.
  • Start met een eenvoudig, concreet project. Een dak volleggen met zonnepanelen is gemakkelijker te realiseren dan een zonneweide of een windmolen; zie voorbeeld Ten Boer (ECTB).
  • Deelnemers in een energiecoöperatie kunnen ook weer uitstappen. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat zijn de voorwaarden?

 

Afspraken die tijdens deze eerste bijeenkomst van de klankbordgroep gemaakt zijn:

  • Klaas Mulder gaat op zoek naar een dak voor zonnepanelen.
  • Geert Hielema neemt contact op met GrEK (Groninger Energie Koepel) om te kijken wat zij voor ons kunnen betekenen (subsidie aanvragen, business case opstellen, etc.) Theo Maas gaat mee.
  • Werry Jonker benadert enkele leveranciers van zonnepanelen en neemt contact op met de Energie Coöperatie Ten Boer (ECTB). Herman Schepers gaat mee.
  • De volgende bijeenkomst van de klankbordgroep is over 6 weken, op maandag 16 april. Belangstellenden zijn van harte welkom. Meld je aan!

Laatste Nieuws:
We hebben een dak. Het dak van het bedrijf van Peter Kuil valt binnen de postcoderoos. Daar kunnen heel veel panelen op liggen!!!